{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}
台灣啤酒優惠

優惠詳情

參加辦法

>第一步

購買指定台灣進口啤酒 2 箱。

 

第二步

即可獲贈台灣啤酒限量版無線充電器乙個。

 

第三步

請於確認訂單時與職員確認獎品事宜。

 

*數量有限,先到先得。

 

條款及細則

 1. 優惠於推廣期內(由即日起至2021年2月28日23時59分)適用,送完即止。
 2. 每名會員每次使用優惠,必須以單一賬單計算。
 3. 任何人士於參加本推廣活動之同時,即代表已細閱並同意接受本推廣活動之條款及細則約束。
 4. 有關本推廣活動參加者所提供之帳戶名稱、登記區域及其他資料,只會用作推廣及優惠分發用途,本行並不會提供該資料予第三者。如因資料錯誤或不適用以致未能認證優惠使用者的身份,其所得優惠將會被取消。本行將不會重新發放優惠並概不負責。
 5. 本公司全權決定用戶參與本推廣活動及使用優惠的資格。本行保留取消違反本條款及細則的參加者其參與本推廣活動及使用資格,及對任何破壞本推廣活動的行為之追究權利。
 6. 任何因電腦、網路等技術問題而引致所遞交的資料有遲延、遺失、錯誤、無法辨識等情況,本公司無須負上任何責任。所有與本推廣活動有關之日期及時間均以本公司紀錄為準。
 7. 本公司有權隨時修改本條款及細則、更改或終止本推廣活動。如有任何爭議,本公司保留最終決定權。