{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

優惠詳情

參加辦法

>第一步

登記成為「10號店」會員。

 

第二步

在本店選購貨品滿港幣$500 。

 

第三步

全單將會自動以88折優惠結算。

 

*如88折後全單價值低於HK$500 ,將不能享用『免運費』優惠。

**舊會員同時適用此優惠。

 

條款及細則

 1. 優惠於推廣期內(由即日起至2020年12月31日23時59分)適用,送完即止。
 2. 每名會員每次使用優惠,必須以單一賬單價值HK$500或以上。
 3. 任何人士於參加本推廣之同時,即代表已細閱並同意接受本推廣之條款及細則約束。
 4. 有關本推廣參加者所提供之帳戶名稱、登記區域及其他資料,只會用作推廣及優惠分發用途,本行並不會提供該資料予第三者。如因資料錯誤或不適用以致未能認證優惠使用者的身份,其所得優惠將會被取消。本行將不會重新發放優惠並概不負責。
 5. 本公司全權決定用戶參與本推廣及使用優惠的資格。本行保留取消違反本條款及細則的參加者其參與本推廣及使用資格,及對任何破壞本推廣的行為之追究權利。
 6. 任何因電腦、網路等技術問題而引致所遞交的資料有遲延、遺失、錯誤、無法辨識等情況,本公司無須負上任何責任。所有與本推廣有關之日期及時間均以本公司紀錄為準。
 7. 本公司有權隨時修改本條款及細則、更改或終止本推廣。如有任何爭議,本公司保留最終決定權。